Fredsavtalen i Colombia på dagsorden i FNs sikkerhetsråd

Sikkerhetsrådet orienteres jevnlig om hvordan det går med gjennomføringen av fredsavtalen i Colombia, som ble signert i 2016. Norge var sammen med Cuba tilrettelegger for fredsprosessen.

Den første orienteringen med Norge som medlem av Sikkerhetsrådet finner sted 21. januar. Leder for FN-operasjonen i Colombia, Carlos Ruíz Massieu, orienterer rådets medlemmer, blant annet basert på den nyeste rapporten fra FNs generalsekretær.

Det er bred oppslutning om fredsavtalen i Sikkerhetsrådet. Det er også gjort store fremskritt i gjennomføringen av avtalen. Det gjelder særlig innen reintegrering av tidligere Farc-soldater. Det store flertallet, mer enn 10.000 tidligere geriljasoldater, står fortsatt ved valget de tok da de la ned våpnene. De ønsker utdanning, jobb og muligheten til å skape en fremtid i et fredelig Colombia.

Samtidig er det store uløste oppgaver. Arbeidet til Sannhetskommisjonen og Spesialdomstolen for overgangsrettferdighet møter motstand. Jordspørsmålet er fremdeles ikke løst. Mange kjenner fortsatt på manglende garantier for egen sikkerhet. Tallene på drap på lokalsamfunnsledere, menneskerettighetsforkjempere og tidligere Farc-soldater er urovekkende høyt.

Kvinner, fred og sikkerhet samt beskyttelse av tidligere Farc-soldater, lokale ledere og menneskerettighetsforkjempere vil stå i sentrum for gjennomføring av fredsavtalen i Colombia. Foto: Marte Lid, Norad
Norge vil bidra til å styrke arbeidet for at fredsavtalen i Colombia gjennomføres i sin helhet. Kvinner, fred og sikkerhet samt beskyttelse av tidligere Farc-soldater, lokale ledere og menneskerettighetsforkjempere vil stå i sentrum. Foto: Marte Lid, Norad

Dette understreker behovet for det internasjonale samfunnets videre støtte til fredsprosessen i Colombia, hvor Sikkerhetsrådet spiller en sentral rolle. Norge vil bidra til å styrke arbeidet for at fredsavtalen gjennomføres i sin helhet og beskytte de formelle institusjonene som er opprettet for å implementere og overvåke avtalen. Kvinner, fred og sikkerhet samt beskyttelse av tidligere Farc-soldater, lokale ledere og menneskerettighetsforkjempere vil stå i sentrum.

Bakgrunn

Norge var sammen med Cuba offisiell tilrettelegger i fredsforhandlingene mellom Colombias regjering og den tidligere geriljagruppen Farc-EP. Forhandlingene ble lansert i Oslo i 2012.

Etter at fredsavtalen ble undertegnet i 2016, har Farc lagt ned våpnene. Det er nå et politisk parti med representasjon i nasjonalforsamlingen. Et sendelag fra FN har vært tilstede i Colombia siden 2016 for å verifisere sikkerhetsgarantier, et system for overgangsrettferdighet og reintegrering av tidligere Farc-soldater.

Les mer om fredsprosessene i Colombia