Den colombianske regjeringen og ELN i fredssamtaler

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Det er svært positivt at samtaler med opprørsgruppen ELN er kommet igang. En varig og stabil fred i Colombia krever en politisk løsning med begge de to venstreradikale opprørsgruppene i landet, sier utenriksminister Børge Brende.

Den colombianske regjeringen og geriljagruppen ELN (Ejército de Liberación Nacional) annonserte i dag at de arbeider for å innlede formelle fredsforhandlinger med sikte på å få en slutt på den væpnede konflikten i Colombia. De to partene har, med bistand fra Norge, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador og Venezuela, ført fortrolige utforskende samtaler siden januar 2014. 

Den colombianske regjeringen innledet formelle forhandlinger med landets største opprørsgruppe, Farc-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo), i  Oslo i oktober 2012. ELN ble i likhet med Farc-EP dannet i 1964 og er den nest største væpnede opprørsgruppen i Colombia. 

Konflikten i Colombia har ført til enorme lidelser for sivilbefolkningen. Flere hundretusener er drept og over fem millioner mennesker er internt fordrevne som følge av konflikten. 

- Colombia har nå en historisk mulighet til å oppnå fred. Fred er en viktig forutsetning for utvikling, og Norge er rede til fortsatt å bistå det colombianske folk med å finne en løsning på den væpnede konflikten i landet, sier Brende.