Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tale til Construction City

Statsministerens tale ved åpningen av CoLab hos Construction City Cluster i Oslo.

                                                                                       Sjekkes mot fremføring.

Kjære alle sammen,
Gratulerer med dagen!
Og takk for invitasjonen til å åpne CoLab.

Dette er en stor dag for bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. Dere har nemlig forstått noe viktig - at dere kan få til mer sammen enn hver for dere.

Om vi sammenligner med andre bransjer, så har bygg- og anleggsbransjen historisk hatt lite innovasjon og svak produktivitetsutvikling.

Det er en utfordring dere tar på alvor. Ved å etablere en næringsklynge for bransjen legger dere til rette for å utvikle spisskompetanse i verdensklasse på effektive og bærekraftige bygg- og byggeprosesser.

Som statsminister må jeg si at jeg liker næringsklynger. Jeg kjenner til og med en tidligere kommunalminister som i sin tid etablerte det nasjonale klyngeprogrammet.

Her på CoLab skal dere utforske nye løsninger, og jeg vet at kompetansedeling, innovasjon og bærekraft står sentralt.

Og er det noe jeg som statsminister bruker mye tid på, så er det bærekraft.

Om Norge skal oppfylle klimakravene vi har satt oss, må alle bransjer bidra.

Bygg- og anleggsbransjen er Norges største fastlandsnæring. Bransjen står for betydelige klimagassutslipp og bidrar med store mengder avfall.

Innovative løsninger som gjør at bransjen kan kutte både utslipp og avfall vil ha stor betydning. Ikke bare for bransjen isolert, men for landet som helhet.

I 2013 inngikk vi et samarbeid med bygge- og eiendomsnæringen for å realisere næringens potensiale innenfor produktivitet og bærekraft.

Samarbeidet har vært en suksess. Bygg21 er nå i ferd med å avslutte og har levert på sitt mandat.

Anbefalingene fra Bygg21 har blitt til gjennom en imponerende dugnad hvor svært mange i næringen har deltatt.

De har kommet med gode råd og anbefalinger, både til bransjen og til myndighetene.

Et av funnene er at næringen er preget av silotenkning.

Det er viktig å komme bort fra holdninger om at ”jeg taper hvis du blir bedre”.

Vi må heller tenke at hvis din bedrift blir bedre, er det bra for min bedrift.

Hvis din bedrift leverer færre feil når min bedrift tar over, blir det mindre kostbart for oss begge.

Og hvis din bedrift leverer til avtalt tid, slipper min bedrift å kaste bort tid på venting.

Samarbeid gir konkurransekraft.

Hvis alle bidrar er jeg overbevist om at resultatet blir bra. Mer innovasjon, bærekraftige løsninger og høyere produktivitet er vinn-vinn for alle.

Da bygger dere også internasjonal konkurransekraft.

Det blir spennende å følge med på hva dere får til her på Construction City og jeg ønsker dere lykke til med denne viktige klyngesatsingen! 

Da er det en glede å erklære CoLab for åpnet!

Til toppen