Internasjonal dag mot dødsstraff 10. oktober 2016

Den internasjonale dagen mot dødsstraff markeres i dag for 14. år på rad med arrangementer over hele verden. I år er temaet bruken av dødsstraff for terrorrelaterte forbrytelser. - Norge er imot all bruk av dødsstraff. Selv ikke de verste former for forbrytelser bør innskrenke vår respekt for menneskets ukrenkelige verdighet og rett til liv, sier utenriksminister Børge Brende.

Fortsatt har 65 land lovfestet dødsstraff for forbrytelser knyttet til terrorisme.Norge er aktivt med i en gruppe av land som vil fremme en FN-resolusjon der alle medlemsland som ikke har avskaffet dødsstraff, oppfordres til å innføre moratorium.

- Norge arbeider for bred tilslutning til denne moratoriumsresolusjonen. Vi vil oppfordre alle land til å stemme for resolusjonen og innføre stans i bruk av dødsstraff, som et skritt mot full avskaffelse, sier utenriksministeren.

Rundt 140 land har avskaffet dødsstraff ved lov eller i praksis. Norge var vertskap for Verdenskongressen mot dødsstraff, som fant sted i Oslo i juni i år. 1400 deltagere fra 121 land deltok og flere land benyttet anledningen til å annonsere steg i retning mot å avskaffe dødsstraff.  

- Det er gledelig at vi ser en fortsatt global trend bort fra bruken av dødsstraff. Likevel er det noen land hvor utviklingen går i negativ retning og antallet henrettelser øker. Det er derfor viktig at vi fortsetter det internasjonale arbeidet for avskaffelse av dødsstraff, sier utenriksministeren.  

Oversikt over lokale arrangementer verden rundt kan finnes her.

Til toppen