Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

En styrket sikkerhetsgaranti

I en kommentar i Dagbladet kommer John O. Egeland med påstander om at alliert trening i Norge er i strid med basepolitikken. Han mener samtidig at det norske Forsvaret svekkes. Begge deler er feil.

Av utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Det er positivt at Egeland tar til orde for å styrke Forsvaret. Denne regjeringen har satset stort på nettopp det. Poenget Egeland dessverre går glipp av er at vårt forsvar aldri vil kunne bygges opp til et nivå hvor vi kan motstå en større trussel alene. Dette er grunnen til at vi er med i NATO, og at vi har vært det siden 1949.

Gjennom langtidsplanen for Forsvaret tilføres 180 milliarder kroner ekstra over de neste 20 årene. Forsvaret skal gjennom en kraftig modernisering. Det tar tid å gjennomføre alle prosjektene, men det går i riktig retning. Flyttingen av overvåkingsfly fra Andøya til Evenes er for eksempel ikke en svekkelse, slik Egeland hevder. Forsvaret får nye overvåkingsfly som samles med kampfly på Evenes for å gi best mulig forsvarseffekt.

Den styrkingen av Forsvaret som er i gang, er ikke noen motsetning til alliert trening. Et styrket norsk forsvar og et tett forsvarssamarbeid øker våre alliertes evne til komme oss til unnsetning og vår evne til å motta bistand. Dette bidrar igjen til en troverdig sikkerhetsgaranti som gir oss nasjonal styrke til å stå imot forsøk på politisk press og påvirkning. Alliert trening i Norge er derfor den beste garantien for fortsatt nasjonal selvstendighet og sikkerhet, ikke det motsatte, slik Egeland hevder.

Like lenge som NATO-alliansen har lagt grunnlaget for stabilitet i Europa, har enkelte partier forsøkt å undergrave dette samarbeidet. Mens disse arbeider aktivt for å få Norge ut av NATO, er vårt svar å styrke vår sikkerhetsgaranti i en mer uforutsigbar tid.

Omfanget av alliert trening har variert fra år til år. Både amerikanske og norske myndigheter har ønsket en mer langsiktig tilnærming til denne treningen og det er derfor laget en plan for dette. Dette er ikke en uthuling av basepolitikken. Tvert imot gir dette mer forutsigbare rammer både for oss, våre allierte og våre naboer.

 

 

 

Til toppen