Dahlske videregående skole fikk språkpris på 50 000 kroner

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Dahlske videregående skole i Grimstad ble tirsdag tildelt den europeiske språkprisen European Language Label på 50 000 kroner. – Skolen har bidratt til å fremme læring av språk på en nyskapende måte over tid, sier statssekretær Rikke Høistad Sjøberg som delte ut prisen.

Dahlske videregående skole har gjennom flere år satt språk og språklæring på dagsorden, og jobbet målrettet for å inspirere og motivere elever og ansatte til å utvikle og tenke nytt rundt språkopplæring, står det i juryens begrunnelse. Skolens mål er å få flere elever til å velge språkfag som programfag, men også å utvikle en holdning hos alle elevene om at «Språk er gøy» og «Språk er viktig for min fremtid»!

– Det er inspirerende hvordan skolen for eksempel har gjort markeringen av Den europeiske språkdagen til en feiring av det språklige mangfoldet som finnes på skolen, og hvordan de lar flerspråklige elever vise frem og bruke språkene sine, sier statssekretær Rikke Høistad Sjøberg.

På Dahlske videregående skole opptrer elever som har andre morsmål, som lærere for medelever. De holder også minikurs i ulike språk. Samtidig løfter skolen frem de fremmedspråkene som det allerede blir undervist i ved skolen, og sikrer at fremmedspråklærerne utvikler gode strategier i møtet med den språklig mangfoldige elevgruppen. Skolen har derfor satset mye på å støtte og oppmuntre fremmedspråklærerne gjennom faglig oppdatering og ny metodikk.  

Prosjektet passer svært godt inn årets prioriteringer for Den europeiske språkprisen. I sitt arbeid for å utvikle en mer inkluderende skole, omfavner Dahlske videregående det språklige og kulturelle mangfoldet som finnes i klasserommene.

– I konkurranse med algoritmer og roboter er det viktig at mennesker blir enda bedre på det som gjør oss til mennesker. Sosiale ferdigheter og gode språkferdigheter er en sentral del av grunnopplæringen. Det dreier seg blant annet om å kunne løse komplekse problemer og oppgaver i samarbeid med andre, sier statssekretær Rikke Høistad Sjøberg.

Prisen ble delt ut under internasjonaliseringskonferansen for grunnopplæringen i 2018 i Trondheim.