Dale settestatsråd for Horne

Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Jon Georg Dale som settestatsråd for statsråd Solveig Horne.

Oppnevningen gjelder ved behandling av saker som berører foreningen Barnevakten, der Horne på grunn av sitt slektskapsforhold med foreningens styreleder er inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet. 

Til toppen