Presseinvitasjon:

Dale vitjar Norsk Hestesenter

Tirsdag 20. juni reiser landbruks- og matminister Jon Georg Dale til Norsk Hestesenter på Starum i Toten.

Tid: Tirsdag 20. juni kl. 10:00 – 12:00
Sted: Norsk Hestesenter, Starumsvegen 71, 2850 Lena

Landbruks- og matministeren skal orientere om ei kommande nasjonal rettleiar for hestehald. Rettleiaren blir utvikla for kommunane og tek mellom anna opp korleis kommunane kan legge til rette for hald og bruk av hest både i næring og sport/fritid. 

Kontaktperson for landbruks- og matminister Dale: 
Kaja Schill Godager, mobil 919 19 893 

Til toppen