«Dåpen» av første elektriske tipp-bil i Europa

Statsminister Erna Solbergs tale ved "dåpen" av første elektriske tipp-bil i Europa. Ytre Enebakk, 29. oktober 2020.

Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen,

Det er hyggelig å være her.

Jeg har jo holdt dåpstaler for båter før, men jeg tror det må være første gang jeg skal gjøre det for en bil.

Klimaendringene er vår tids største utfordring, og det er helt åpenbart at vi skal bevege oss i grønnere retning.

Utviklingen går rett vei:

Norske utslipp gikk i 2019 ned for 4. år på rad.

Har nå laveste nivå på utslipp siden 1993.

Men vi skal kutte mer.

Dersom vi skal nå klimamålene, må vi blant annet redusere klimagassutslippene fra transportsektoren.

Her har Norge gått foran.

Elbilsatsing, nye el-ferger, el-busser og mer miljøvennlig biodrivstoff er noen tiltak som gir resultater.

Men vi skal videre.

Også andre fremkomstmidler må bli grønnere, og da er det fint å se at dere har tatt saken på alvor ved å bestille de første elektriske tipp-bilene i Europa.

Dere viser at næringslivet ikke er redd for å ta en aktiv rolle i arbeidet med å redusere utslippene.

Vi er faktisk helt avhengige av at næringslivet tenker selv og selv tar initiativ til grønne løsninger.

Det har dere gjort. Og det kan dere være stolte av.

Jeg er opptatt av at næringslivet skal få tydelige signaler om å snu i grønn retning.

Derfor:

  • Gjør vi det dyrere å forurense
  • Vi har redusert skattene for næringslivet.
  • Vi har Enova, som bidrar til finansieringen av viktige prosjekter som dette.
  • Vi jobber med å legge til rette for at bygge- og anleggsplasser skal være fossilfrie innen 2025.
  • Og i løpet av året kommer meldingen om hvordan vi skal nå 2030-målene. Næringslivet blir del av løsningen.

I dag feirer vi ikke bare Europas første tipp-biler. Vi feirer også en bedrift som har turt å satse. Og når flere gjør som dere, og etterspørselen etter elektriske lastebiler går opp, vil vi forhåpentligvis også se at prisene går ned.

I tillegg til de elektriske tipp-bilene har dere også bygget opp et massegjenvinningssenter i Oslo, der gravemasser gjenbrukes i nye prosjekter. På den måten bidrar dere til en bærekraftig sirkulærøkonomi.  

I dag tar dere et viktig skritt på veien mot et grønnere samfunn. Dere har et mål om 100 prosent nullutslipp innen 2025.

Tre elektriske tipp-biler er en god start, og jeg ønsker dere lykke til med den viktige jobben dere har startet på.

Jeg vet ikke om det bidrar til lønnsomheten i bedriften at statsministeren er med på dåpsseremonien. Men jeg er ganske sikker på at de nye bilene kommer til å bidra til lønnsom drift.

Nå ser jeg frem til å klippe snoren og avduke navneskiltet på denne bilen, sånn at jeg endelig kan få teste hvordan det er å lærekjøre med en elektrisk tipp-bil.

Måtte hell og lykke følge deg på veien, og måtte mange flere elektriske tipp-biler følge etter deg!

Gratulerer med dagen!

Og så var det navnet: Det er en glede å erklære tipp-bilen «Erna» for offisielt døpt.