Dårlig jaktutbytte på elg og hjort

Ikke siden begynnelsen av 1990-tallet er det blitt felt færre elg her til lands. I alt ble det felt 33 200 elg i løpet av jaktåret 2014/2015. Det er 1 800 færre enn foregående jaktår.

Det ble felt 35 100 hjort i løpet av jaktåret 2014/2015. Det er en nedgang på 1 100 dyr fra jaktåret før. Det er tredje jaktåret med nedgang i fellingstallet etter uavbrutt vekst siden jaktåret 1989/1990. Tross denne nedgangen skytes det fremdeles flere hjort enn elg.

Flere elgjegere enn hjortejegere

Til tross for at det nå blir felt flere hjort enn elg her i landet, er det fremdeles mange flere som jakter elg enn hjort. I 2013/2014 var det 61 300 personer som jaktet elg, og 44 200 som var ute etter hjort. 

Elg.
Det fremdeles mange flere som jakter elg enn hjort her i landet. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen