De minste fartøyene kan nå fiske med snurrevad i Henningsværboksen

- Små fartøy under 11 meter har begrenset fangsteffektivitet og er væravhengige ved snurrevadfiske, og basert på det som fremkom under høringen har vi funnet det riktig å åpne for at disse minste fartøyene skal kunne fiske med snurrevad i Henningsværboksen i de periodene det åpnes opp for at fartøy opp til 15 meter kan fiske skrei med andre konvensjonelle redskaper i området, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Henningsværboksen er et havområde utenfor Henningsvær som av hensyn til kysttorsken er stengt første halvår for fiske med fartøy over 11 meter. Fiskeridirektoratet åpner imidlertid området i perioder med høy andel av skrei, for fartøy opp til 15 meter som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad.

Etter at Fiskeridirektoratet 1. mars hadde registrert høy skreiandel og åpnet for slikt fiske, har Nærings- og fiskeridepartementet nå besluttet at fartøy under 11 meter også skal kunne fiske med snurrevad i dette området. Saken var tema i fjorårets høring om fjordlinjer og kystnære redskapsbegrensninger, og det forskriftsfestes nå at det er tillatt for fartøy under 11 meter å fiske med snurrevad i Henningsværboksen i de periodene det er åpent for at fartøy opp til 15 meter kan fiske skrei med andre konvensjonelle redskap i dette området.

- Departementet vil komme tilbake til de øvrige forslagene i høringen om fjordlinjer og kystnære redskapsbegrensninger, men det var viktig å få på plass denne endringen nå mens lofotfisket ennå er i en tidlig fase, sier Sandberg.     

Til toppen