Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

De nasjonale rentemidlene for skogfondet er tildelt

Landbruksdirektoratet har tildelt drøyt 3,4 millioner kroner til formål som skal fremme skogbrukets næringsvirksomhet på landsbasis, i totalt ni prosjekter. Midlene er nasjonale rentemidler fra skogfondet. Rentemidlene kan brukes til formål som skal komme skogbrukets fellesskap til gode, og bruken av midlene blir fordelt mellom kommune-, fylkes- og nasjonalt nivå.

Rentemidler er renteinntektene fra skogfond. Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Hver skogeiendom har egen fondskonto. Formålet med skogfondordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogeieren velger selv når hun/han vil bruke innestående skogfond til å dekke investeringer i skogen sin, her ligger også gode skatteordninger. Skogeieren har imidlertid ikke krav på rentene fra skogfondet. 

Til toppen