Debatt om europeisk utviklingspolitikk

EUs bistand utgjør i dag 0,42 prosent av gruppens bruttonasjonalprodukt. Det er derfor en utfordring for EU å nå målet om 0,7 prosent i 2015. Utviklingskommissær Andris Piebalgs viste på et seminar nylig til at Europas borgere tror på bistand, og at det dermed finnes et politisk grunnlag for å øke innsatsen. EU-delegasjonens Tor Kinsarvik rapporterer.

Tenketanken Friends of Europe arrangerte 13. april en rundebordsdebatt med utviklingskommissær Andris Piebalgs samt et førtitalls sentrale aktører fra utviklingsbransjen under tittelen ”Where is Europe's aid policy headed?”. Under er noen hovedpoenger.

- Troverdighet på spill
Kommissær Piebalgs innledet med å påpeke at EUs bistand i dag utgjør 0,42 prosent av gruppens BNP, og at det dermed vil bli en utfordring å nå målet om 0,7 prosent i 2015. Han understreket at troverdighet på utviklingsfeltet stod på spill, og at det derfor var maktpåliggende å nå målet. Kommissæren viste videre til at Europas borgere tror på bistand, og at det dermed finnes et politisk grunnlag for å øke innsatsen. Mange politikkområder var relevante for utvikling, og det var derfor viktig å se sammenhenger utover tradisjonell bistand. Den flerårige planleggingen som lå i Kommisjonens styringsdokument Financial Perspectives kunne være et viktig verktøy for å oppnå større utviklingskoherens.

Et knippe kommentarer fra fremtredende representanter fra politisk hold og bistandssektoren:

Franziska Keller, MEP, De Grønne
Behov for innovative finansieringsmekanismer, men motstand mot ODA+-begrepet, eksempelvis å regne FDI som bistand. Alle er enige om behovet for økt koordinasjon, men ingen ønsker å bli koordinert.

Roger Riddell, tidligere leder for Christian Aid
EU verdensleder i analyse, men forskjell mellom ord og handling, både mht. volum og effektivitet. Mye duplisering, forskjellige strategier, etc. Statslederne må involveres i å skape en felles EU-visjon, men dette forutsetter at bistand gjøres til sentral EU-policy. Høyrepresentanten må ta politisk ledelse.

Simon Stocker, direktør for Eurostep
EU må legge til rette for utvikling, altså inkludere handel etc. Et problem at EEAS ikke inkluderer bistand. Medlemslandene ønsker ikke en sterk rolle for EU innen utvikling.

Dirk Elsen, direktør for den nederlandske bistandsorganisasjonen SNV
Europeisk bistand burde vært mer utviklingsorientert. Debatten i Nederland mer åpen, idet flere partier ønsker store kutt. Ingen grunn til å tro på økt europeisk bistand. SNV ønsker mer næringsfokus, fokus på færre land, og profesjonalisering. Debatten må ikke handle om prosentandeler, og man må også komme bort fra ODA-ortodoksien.

Claurinah Tshenolo Modise, Botswanas ambassadør
EU har demonstrert forskjellen mellom bistand og utvikling, men bør fokusere mer på økonomi. Europeiske velgere stiller ikke sine politikere til ansvar. Viktig at EU ikke legger egeninteresse til grunn for utviklingspolitikken.

Kommissær Piebalgs understreket i sin avsluttende kommentar at fattigdomsbekjempelse er målet, men samtidig at utvikling er bra for alle. Utviklingslands eierskap er avgjørende. Han stilte dessuten spørsmålet om EU kunne innta et smalere tematisk fokus, og om en større andel av europeisk bistand kunne gå gjennom Kommisjonen.

Piebalgs understreket videre at man bare bør gi bistand når visse forutsetninger er på plass. Godt styresett var også en forutsetning for at privat sektor kunne spille rollen som utviklingsaktør. Med opprettelsen av EEAS og en mer samlet og sterkere utenrikspolitikk ville EUs posisjoner bli klarere, noe som ville være positivt for utviklingseffekten. Kommissæren avsluttet med å understreke at europeiske politikere måtte kunne vise skattebetalerne at bistandspengene har effekt, noe som ikke alltid var krystallklart.

Til toppen