Debatt om kvinners muligheter i Europa

Av Emma-Lise Berghei Gårdvik, EU-delegasjonen

I anledning Norges hundreårsjubileum for kvinners rett til å stemme, inviterte Osloregionens Europakontor nylig til likestillingsseminar på Norway House. Blant temaene var kjønnsnøytral stemmerett og kvinners muligheter i dagens Europa.

Elisabeth Grieg deltok på likestillingsseminar på Norway House på kvinnedagen. Foto: Osloregionens Europakontor

I anledning Norges hundreårsjubileum for kvinners rett til å stemme, inviterte Osloregionens Europakontor nylig til likestillingsseminar på Norway House. Blant temaene var kjønnsnøytral stemmerett og kvinners muligheter i dagens Europa. 

På kvinnedagen 8.mars holdt Osloregionens Europakontor sitt tiende likestillingsseminar på Norway House. Blant seminarets deltakere var Lilian Hjort fra Menneskerettighetsakademiet i Oslo. Hjort mener likestillingen i Norge har kommet langt, men at det fortsatt er en vei igjen å gå.

– I 2013 er kvinner fortsatt i mindretall på en rekke områder, og vi har en del utfordringer foran oss også i Norge. Det er for mange tilfeller av vold mot kvinner i hjemmet, antallet voldtekter er høyt, og kvinner tjener på generell basis mindre enn menn, sa hun i sitt innlegg. 

Hjort mener det er måten vi tenker på som må forandre seg, og hun understreket at det ikke bare er menn som er tradisjonelle og konservative.

Hun tok samtidig opp tematikken rundt kjønnskvoter, som hun mener er viktig.

– De stedene hvor man ser en forandring, har en form for kvotesystem blitt tatt i bruk, sa hun.

Ønsker bedre kjønnsbalanse
Kjønnskvotering var også et tema som ble tatt opp av europaparlamentariker Silvana Koch-Mehrin, som er medlem av komiteen for kvinners rettigheter og likestilling mellom menn og kvinner i Europaparlamentet. Hun snakket om hvor vanskelig denne prosessen er på EU-nivå og viste til Europakommisjonens forslag om kjønnsbalanse i bedriftsstyrene i EUs medlemsland.

– Enkelte regjeringer i EU gikk så langt som å skrive brev til Europakommisjonen for å be dem om å stanse prosessen før man hadde fått på plass et kommisjonsforslag, fortalte hun.  

Koch-Mehrin mener det er viktig å øke antallet kvinner i politikken på europeisk nivå. På seminaret fortalte hun at det er et ønske om å oppnå en terskel på 50 prosent kvinner i Kommisjonens kollegium innen 2014.

– Det er viktig at kvinner blir involvert på alle politiske nivåer, på en mer balansert måte. Jeg tror vi trenger mer likestilling for å bli mer konkurransedyktige, sa hun.

– Må ta ansvar
Elisabeth Grieg, styreleder i Grieg Shipping og administrerende direktør i Grieg International, deltok også på seminaret, hvor hun snakket om kvinnelig lederskap i internasjonal virksomhet. Hun la vekt på at det er viktig at vår generasjon selv tar ansvar for utfordringer vi står overfor i verden i dag, som fattigdom og klimautfordringer. 

– Jeg kan ikke se mine barn i øynene og fortelle dem at, ja, vi skapte dette kaoset og disse utfordringene, men vi gjorde ikke noe med det. Vi har en plikt til samfunnet og til den videre utviklingen. Vi må ta ansvar fordi vi bare har én planet, sa hun.

Til toppen