Vis hele kalenderen

12.12.2017

  • Debatt om livslang læring

    Torbjørn Røe Isaksen| regjeringen.no

    Sted: HiOA, Pilestredet

    Kunnskapsministeren deltar i debatt om livslang læring i Norsk arbeidslivsforum.

    Norsk arbeidslivsforum ble stiftet høsten 1994, og  ifølge vedtektene er formålet ”å fremme tverrfaglig utveksling av kunnskap, informasjon og forskning om arbeidslivsspørsmål ved foredrag, diskusjoner og lignende..”