Debattinnlegg av samferdselsminister Solvik-Olsen: Regjeringen satser på infrastruktur i Trøndelag

Debattinnlegg av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. På trykk i Adresseavisen, Trønder-Avisa, Trønderbladet og Namdalsavisa 1. - 5. desember 2017.

Det skal satses store beløp på infrastrukturutbygging i Trøndelag. Både på vei og på jernbane. I ny Nasjonal Transportplan økes investeringsnivået fra 14,5 milliarder kroner til nesten 25 milliarder kroner for Trøndelag. I tillegg øker vedlikeholdssatsingen kraftig. Det er bra for både innbyggere og næringsliv.

Etter å ha fulgt den politiske debatten, skulle man derimot tro at Trøndelag skulle legges øde og forlatt. Venstresidens iver etter å svartmale kjenner vi igjen fra valgkampen. Det er blitt rutine, og folk flest avslører det. Derimot er jeg mer bekymret over at sentrale AP og SP politikere virker fullstendig uinteressert i kostnadskontroll og effektiv bruk av skattebetalernes penger.

Et eksempel er elektrifisering av Trønderbanen. Den ligger inne i Nasjonal transportplan. Den er ikke tatt ut. Men en kostnadsøkning på 600 millioner kroner kan man ikke lukke øynene for. Det er mye penger, både i kroner og prosent. Men alle med respekt for skattebetalernes penger forstår at man må holde kostnadsveksten under kontroll. Det er derfor både skuffende og oppsiktsvekkende når APs fylkesordfører i Trøndelag kritiserer oss for at vi vil snu flere steiner for å få mer igjen for pengene.

Kraftig satsing på jernbane

Satsingen på jernbane i Trøndelag bør for øvrig handle om langt mer enn bare elektrifisering. Det kjøpes nå flere avganger på Trønderbanen enn tidligere, vedlikeholdssatsingen på jernbanen har økt betydelig, og det jobbes med ny godsterminal for regionen. Det kommer også nye togsett om et drøyt år. Og det planlegges store investeringer i Dovrebanen, som utvilsomt kommer Trøndelag til gode. Det er rart at AP og SP velger å ignorere dette.

Økt satsing på vei

I tillegg har veisatsingen i Trøndelag økt markant. APs Tore Sandvik sendte selv en delegasjon til Oslo i 2014 for å beklage seg over at rødgrønn Nasjonal transportplan medførte at E6 Sør skulle ferdigstilles en gang etter 2032, og deretter skulle E6 nord startes. Med godt samarbeid fra kommunene er det nå klare planer om å realisere begge strekningene i løpet av 10-12 år. Det vil være et gigantisk løft for regionen og innebærer enorme milliardinvesteringer. I tillegg har regjeringen økt bevilgningene til kollektivsatsing i byene kraftig, og Trondheimsregionen har avtale verdt rundt 4 milliarder kroner.

Jeg forstår ikke hvorfor disse partiene gjentatte ganger forsøker gjøre sin region mindre attraktiv ved å late som de er glemt og ligger i bakleksa. Den regionkampen som enkelte trønderpolitikere legger opp til lokalt synes jeg verken er konstruktiv eller faktabasert. Mens rødgrønn regjering ga mer penger per innbygger til Oslo/Akershus enn til Trøndelag, så er det motsatt under dagens regjering. Det er et paradoks for AP og SP, som utad later som Oslo stikker av med alt. Det var under rødgrønn regjering at Oslo-makta vant kampen om infrastrukturkronene.

Til toppen