Delegert myndighet i forbindelse med koronavirus-utbruddet

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Helse- og omsorgsdepartementet delegerer i dag, 31. januar, til Helsedirektoratet å koordinere helse- og omsorgssektorens innsats i samarbeid med Folkehelseinstituttet og andre berørte aktører.

- Dette er et tiltak i Nasjonal helseberedskapsplan og vi gjør dette nå som et føre-var-tiltak fordi vi ser at situasjonen berører flere aktører, både i helsesektoren og andre sektorer. Det er derfor avgjørende at aktørene i vår sektor og andre sektorer viderefører og styrker det gode samarbeidet om å håndtere utbruddet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.