Deler norske erfaringer med EU

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

24. februar holdt kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen et innlegg i Rådet for Den europeiske union. Innlegget handlet om Norges arbeid for å lage en helhetlig kompetansepolitikk.

Torbjørn Røe Isaksen møter den Nederlandske utdanningsministeren og ordstyrer Jet Bussemaker. Foto: Marit Fiksdal/Norges delegasjon til EU

Statsråden var intivert som gjest av det nederlandske formannsskapet. Bakgrunnen var at Norge var det første landet som undertegnet en avtale med OECD om en helhetlig kompetansepolitikk (Skills Strategy).

– Norge har kommet lengre enn mange andre land på dette feltet, og jeg var invitert for å dele våre erfaringer siden EU er i gang med å utarbeid sin egen kompetansepolitiske strategi, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

OECD sin gjennomgang konkluderte med at Norge ikke greier å utnytte befolkningens kompetanse godt nok. Derfor har regjeringen gått sammen med nærings- og arbeidsliv for å lage en samlet strategi for å øke kompetansen til hele den norske befolkningen.

– Vi må legge bedre til rette for at hver enkelt skal kunne bruke sine evner best mulig. Vi må gi mennesker nye muligheter slik at vi kan øke verdiskapningen og produktiviteten i samfunnet, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Du kan se hele innlegget og diskusjonen her: "Policy debate on the New Skills Agenda for Europe".