Deler ut bonusaksjer til Entra-aksjonærer

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nærings- og fiskeridepartementet deler ut bonusaksjer til Entra-aksjonærer som har vært eiere siden børsnoteringen i fjor.

Entra gikk på børs i fjor høst som det første heleide statlige selskapet siden 2005. Gjennom børsnoteringen fikk eiendomsselskapet om lag 6400 aksjeeiere.

- En stor andel av disse er fortsatt aksjonærer i selskapet, og det er bra. Gjennom bonusaksjer fremmer vi både privat aksjesparing og langsiktighet. Regjeringen er opptatt av å styrke det private eierskapet. Børsnoteringen av Entra var et viktig skritt for å bidra til dette, sier næringsminister Monica Mæland.

Nærings- og fiskeridepartementet har nå delt ut 299.496 bonusaksjer til 5407 aksjonærer. Aksjonærene har eid alle sine tildelte aksjer i Entra ASA i ett år siden børsnoteringen 17. oktober 2014. Bonusaksjene er gratis, og tildelt som beskrevet i prospektet til børsintroduksjonen.

Etter utdelingen av bonusaksjene eier Nærings- og fiskeridepartementet 91.368.893 aksjer i Entra, tilsvarende 49,73 prosent av aksjekapitalen.

Pressekontakter

Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, telefon 902 51 303, epost: media@nfd.dep.no

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med:

Swedbank: Linda I. Johansen, Head of Equity Capital Markets, telefon 23238000, epost: ecm@swedbank.no

eller

Entra ASA: Tone Omsted, Head of IR, telefon 98228510, epost: tom@entra.no