Delrapport 2 overlevert fra Strategiutvalget for idrett

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Strategiutvalget for idrett ble satt ned av kulturminister Thorhild Widvey i 2015. Utvalget leverte sin første delrapport med råd til myndighetene i fjor, og overleverte den 5.januar 2017 sin andre delrapport med anbefalinger til idretten. Utvalgets innspill vil bli overlevert til idretten.

Andre delrapport med anbefalinger kan leses her.

Første delrapport med anbefalinger til hvordan myndighetene kan videreutvikle sin idrettspolitikk, kan leses her.