Delrapport fra samisk språkutvalg

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I september 2014 satte regjeringen, i samarbeid med Sametinget, ned samisk språkutvalg. Det offentlige utvalget fikk i oppdrag å utrede lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene. I dag la utvalget frem en delrapport om kommunenes forpliktelser og struktur knyttet til de samiske språkene. Utvalget skal levere sin endelige rapport 15. august 2016.

- Jeg ser frem til å sette meg inn i vurderingene og anbefalingene fra utvalget, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I delrapporten skisseres en mulighet for ulike kategorier av språkkommuner ut fra språkenes situasjon i de ulike kommunene.

- Jeg tror de modellene utvalget peker på, kan bidra til å styrke vilkårene for samisk språk i kommunene. Utvalget skisserer blant annet mulige fleksible løsninger for kommunene, som er en interessant tilnærming. Sametinget blir en viktig dialog- og samarbeidspartner i det videre arbeidet, sier Sanner.