Delta i grønn næringsutvikling i Polen

Norge og Polen samarbeider om et program for grønn næringsutvikling i Polen, støttet av EØS-midlene. Innovasjon Norge forvalter programmet og vil bidra med å finne prosjektpartnere og behandle prosjektsøknader.

Programmet har som mål å skape kontakt mellom bedrifter i Polen og aktører i Norge. Illustrasjonsfoto: Innovasjon Norge

Norge og Polen samarbeider om et program for grønn næringsutvikling i Polen, støttet av EØS-midlene. Innovasjon Norge forvalter programmet og vil bidra med å finne prosjektpartnere og behandle prosjektsøknader.

For å kunne søke om prosjektstøtte, må bedriften være registrert i Polen. Norske aktører, bedrifter og forskningsinstitutter kan delta som partnere i prosjekter som mottar støtte fra programmet Det arbeides nå med å finne aktuelle samarbeidspartnere.

Miljøvennlig teknologi prioriteres
Midlene gjøres tilgjengelig for prosjekter innenfor områder som miljøteknologi, forbedring av produksjonsprosesser og grønn næringsutvikling generelt. Introduksjon av ny og mer miljøvennlig teknologi i polske bedrifter prioriteres spesielt. Det tas sikte på å utlyse midlene, om lag 20 millioner euro, tidlig i 2014. Man ser for seg prosjektsøknader i størrelsesorden 170.000 til 1,5 millioner euro.

Ønsker å skape kontakt mellom Polen og Norge
Det bilaterale aspektet i programmet er viktig. Det er et mål å skape kontakt mellom bedrifter i Polen og aktører i Norge. Innovasjon Norges rolle er å bidra til at det etableres gode partnerskap. Det legges derfor opp til informasjonsarrangementer både i Polen og i Norge.

Innovasjon Norge vil assistere med partnersøk. Knut Ringstad i avdeling for EØS-midlene er programansvarlig for Grønn Industri-programmet i Polen.

Mer informasjon om programmet for grønn innovasjon finner du på norwaygrants-greeninnovation.no og på EØS-midlenes hjemmeside.

Til toppen