Deltar på STL sin nettkonferanse

Adresse: Akersgata 59 , 0180 Oslo

Sted: Digitalt møte

Tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) holder innlegg og deltar på Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn (STL) sin nettkonferanse "Endring i det stille".