Vis hele kalenderen

18.12.2015

  • Deltar på julelunsj på Slottet

    Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltar på julelunsj på Slottet etter statsråd.