Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Delte erfaringer fra norsk seniorpolitikk

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Europakommisjonen inviterte nylig arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad til en konferanse i Brussel for å fortelle om norske erfaringer fra det seniorpolitiske feltet.

EU-delegasjonens arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad ble invitert av Europakommisjonen til å innlede på en konferanse om erfaringsutveksling innen sysselsettingspolitikken. Foto: Stian Mathisen

Europakommisjonen inviterte nylig arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad til en konferanse i Brussel for å fortelle om norske erfaringer fra det seniorpolitiske feltet.

28. november var EU-delegasjonens arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad invitert av Europakommisjonen til å innlede på konferansen «Sharing real lessons and good practice in relation to European employment» om erfaringsutveksling innen sysselsettingspolitikken.

Europakommisjonen ønsket å presentere hovedfunnene fra en fagfellevurdering av norske erfaringer for å holde eldre i arbeid som ble gjennomført av Arbeidsdepartementet i Oslo i mai 2012, som eksempel på et område der andre europeiske land kan lære av Norge.

Eldre skal kunne stå lenger i arbeidslivet
– Sammenlignet med de fleste andre land i EØS-området har Norge høy yrkesaktivitet blant eldre og en relativt høy gjennomsnittlig pensjonsalder. Men, også i Norge vil det på sikt bli færre arbeidstakere per pensjonist. Det er derfor et mål å legge til rette for at eldre skal kunne stå lenger i arbeidslivet, sier Jølstad.

Under foredraget satte Jølstad virksomheten til Senter for seniorpolitikk inn i rammen av Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) og pensjonsreformen. Samarbeidet med arbeidslivets parter ble trukket fram som viktig for å styrke deltakelsen av eldre i arbeidslivet.

Del av EUs Mutual Learning Programme
– Konferansen jeg var invitert til er en del av EUs program for gjensidig læring, Mutual Learning Programme. Formålet med programmet er at landene skal lære av hverandres erfaringer innenfor arbeidsmarkedspolitikken, og at god praksis skal kunne overføres mellom land, sier Jølstad.

Gjennom norsk deltakelse i Progress-programmet tar også Norge del i dette arbeidet. Det utvikles nå en søkbar database med oversikt over disse erfaringene fra landene, for å gjøre dem lettere tilgjengelige.

EUs regelverk for arbeidsmiljø og arbeidstakeres rettigheter tas inn i EØS-avtalen, men arbeidsmarkeds- og sosialpolitikken er et nasjonalt ansvar både i EUs medlemsland og i Norge.

Les mer:
Les mer om Norges samarbeid med EU på arbeidslivsfeltet her.

Les mer om fagfellevurderingen i Norge om «Extending Working Life: The tripartite cooperation and the role of the Centre for Senior Policy».

Til toppen