Deltok i EU-landenes justis- og innenrikskomitemøte

Av Konstantinos Skenteris, Den norske ambassaden i Aten

Nestleder i Stortingets justiskomite, Kjell Ingolf Ropstad (KrF), deltok da ledere av justiskomiteene fra EU-landene møttes i Aten 17. februar.

Thomas Strømme i Utenriksdepartementet og Kjell Ingolf Ropstad i Stortingets justiskomite deltok på møtet, hvor blant annet FRONTEX sto på agendaen. Foto: Konstantinos Skenteris

Nestleder i Stortingets justiskomite, Kjell Ingolf Ropstad (KrF), deltok da ledere av justiskomiteene fra EU-landene møttes i Aten 17. februar.

– Vi er nødt til å dele på ansvaret, var åpningsordene til Cecilia Malmström, EUs kommisær for innenrikssaker, da lederne av justiskomiteene fra EU-landenes nasjonalforsamlinger møttes i Aten 17. februar for å diskutere migrasjon og flyktningspørsmål.

Hellas har formannskapet i Rådet for den europeiske union første halvår 2014. Etter forespørsel fra stortingspresident Olemic Thommessen er Norge blitt invitert til å delta på de interparlamentariske møtene mellom EU-land som det greske parlamentet arrangerer dette halvåret. Møtet 17. februar var et av disse.

Fra Norge deltok Kjell Ingolf Ropstad (KrF), nestleder i justiskomiteen på Stortinget. I tillegg var også Utenriksdepartementets ambassaderåd Thomas Strømme til stede.

Migrasjon og flyktninger på prioriteringslisten
– Det er viktig at vi jobber for en mer solidarisk og effektiv mottakelse og integrering av flyktninger som kommer til Europa, uttalte Ropstad etter møtet, som fant sted i parlamentet i regi av det greske EU-formannskapet.

Spørsmål knyttet til migrasjon, flyktninger og EUs byrå for sikkerhet ved unionens yttergrenser, FRONTEX, står høyt på prioriteringslisten for både det nåværende greske EU-formannskapet og det kommende italienske formannskapet. Både greske og italienske myndigheter legger stor vekt på at å ta i mot flyktningstrømmer ved EUs grenser er et felles europeisk ansvar.

På møtet ble også utveksling av personinformasjon mellom land (PNR-data), voldelig ekstremisme og europeiske borgere som slutter seg til motstandsfronten i Syria diskutert.

– Det er en stor utfordring. Vi trenger et felles europeisk regelverk for bedre å kunne avdekke farer knyttet til europeiske borgere som kjemper i Syria, sier Ropstad.

Norge inviteres til flere interparlamentariske møter
Stortinget er også invitert til å delta på et næringskomitemøte 16.-17. mars der verdiskaping knyttet til hav og havressurser blant annet skal drøftes.

Europaparlamentet inviterer også Stortinget jevnlig til de interparlamentariske møtene mellom fagkomiteene i Europaparlamentet og fagkomiteene i nasjonale EU-parlament.

Mer informasjon:
Les mer om Norges samarbeid med EU på justis- og migrasjonsfeltet her.
EU-delegasjonen følger Europaparlamentets arbeid. Les mer her.

Til toppen