Deltok på ASEM-møte i Riga

Statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet deltok som første norske politiker på ASEM transportministermøtet i Riga 29. – 30. april.

Statssekretær Tom Cato Karlsen deltok på ASEM-møtet i Riga 29. og 30. april 2015
Statssekretær Tom Cato Karlsen deltok på ASEM-møtet i Riga 29. og 30. april 2015 Foto: Ambassaden i Riga

Møtet er i regi av Latvias formannskap i Rådet for den europeiske union og blir arrangert for tredje gang. Her samles transportministre, næringsliv, forskere og frivillige organisasjoner (NGOer) fra Europa og Asia.

ASEM-møtet er en viktig plattform for samarbeid mellom Europa og Asia, og møtet tar sikte på å styrke – bokstavelig talt – mer effektive forbindelser mellom kontinentene. Det overordnede målet er mer samhandel og bedre kommunikasjon. En rekke forskjellige samferdselsspørsmål står på dagsorden. Både styrket veiforbindelser, jernbane, sjøfart og telekommunikasjon blir diskutert.

- Norge støtter utviklingen av bedre landforbindelser mellom Asia og Europa, men i dette arbeidet må vi ta tilstrekkelig hensyn til det faktum at det også i framtiden er sjøtransport som tar de største volumene. Attraktive og sømløse transportløsninger over land blir et viktig supplement til sjøtransport. I dette bildet hører videreutvikling av den Nordlige sjørute til, sier statssekretær Tom Cato Karlsen.

Møtet ble åpnet av Latvias president Andris Berzins og ledet av den latviske transportminister Anrijs Matiss. Fra Europakommisjonen deltok også kommissær for samferdsel, Violeta Bulc.

Til toppen