Deltok på EUs uformelle energirådsmøte i Tallinn

I EU forhandles det nå om neste generasjon klima- og energiregelverk. Dette var på dagsorden da statssekretær Elnar Remi Holmen deltok på EUs uformelle energirådsmøte i Tallinn 19. – 20. september.

- Vi er opptatt av at utviklingen i EUs energipolitikk bygger på velfungerende markeder med tilpasset infrastruktur. I mine samtaler la jeg vekt på at EU må unngå overlappende politikk som svekker EUs kvotesystem, sier statssekretær Elnar Remi Holmen.

I november 2016 la EU-kommisjonen frem en rekke lovforslag, kjent som Clean Energy for All Europeans-pakken. Fra denne pakken ble særlig oppdaterte regler for kraftmarkedet i EU og et nytt styringssystem for å nå målene i energiunionen diskutert i Tallinn. Dette er regelverk som har betydning for kraftmarkedet i Norge.

Under besøket hadde statssekretær Holmen samtaler med blant annet Jerzy Buzek som er formann i industri- og energikomiteen i parlamentet. Han møtte også Claude Turmes og Krišjānis Kariņš som begge er saksordførere for lovsaker der Europaparlamentet skal etablere sin posisjon denne høsten.

- Jeg hadde nyttige samtaler med sentrale personer i Europaparlamentet, og kunne legge frem synspunkter som er viktige for Norge i den videre utviklingen av EUs energilover, sier statssekretær Holmen.

På vegne av Norge undertegnet statssekretær Elnar Remi Holmen en erklæring om digitalisering av energisektoren.

Statssekretær Elnar Remi Holmen i Olje- og energidepartementet signerer erklæringen om digitalisering av energisektoren.
Statssekretær Elnar Remi Holmen i Olje- og energidepartementet signerer erklæringen om digitalisering av energisektoren. Foto: OED
Til toppen