Deltok på frokostseminar på Universitetet i Tromsø sammen med Ekspertgruppen for forsvaret av Norge

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet deltok i dag på frokostseminar på Universitet i Tromsø sammen med Ekspertgruppen for forsvaret av Norge. Tema var «Et forsvar rustet for en ny hverdag».

Ekspertgruppen for forsvaret av Norge har en egen nettside hvor du kan lese mer om aktivitetene deres framover.

-I desember i fjor satte vi ned en uavhengig ekspertgruppe for å se på Forsvarets forutsetninger for å kunne løse sine mest krevende utfordringer knyttet til sikkerhetspolitisk krise og krig. Dette var en del av arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret, som regjeringen skal fremme for Stortinget i vårsesjonen 2016, sier statssekretær Øystein Bø.

-28. april leverte gruppen sin rapport – en rapport forsvarsministeren bestilte fordi vi mener det er viktig å få en uavhengig vurdering av hvilke utfordringer Forsvaret står overfor og hvordan vi best kan svare på disse. Ekspertgruppens rapport er et viktig faglig innspill til den nye langtidsmeldingen om Forsvaret, men den er også et viktig bidrag til samfunnsdebatten, fortsetter Bø.

-Det er hevet over enhver tvil at Forsvaret må fortsette sin omstilling. Og det er også slik at det skjer i en mer krevende sikkerhetspolitisk situasjon enn vi har sett på lenge. De siste langtidsplanene for Forsvaret har vært basert på andre sikkerhetspolitiske forutsetninger enn det vi har i dag. Utviklingen rundt oss de siste år innebærer at vi må ta grep for å sikre at vi har et forsvar som er relevant i forhold til de utfordringer vi står overfor i dag, og i årene som kommer, sier statssekretæren i Forsvarsdepartementet.

-Regjeringen vil styrke Forsvaret og vi vil priroitere operativ aktivitet og beredskap. Det stilles i dag helt nye krav til Forsvaret og vi vil sørge for at vi har et relevant forsvar tilpasset en ny sikkerhetspolitisk situasjon, understreker Øystein Bø.

-Vi ser nå en utvikling i våre nærområder og i Europas randsone som vi må møte med stort alvor. Jeg sa da jeg mottok rapporten forrige uke at dette er spennende og viktige innspill og at Norges sikkerhet angår oss alle. Det er helt avgjørende at så mange som mulig har et godt og oppdatert bilde av det Forsvaret vi har i dag og de utfordringer vi står overfor. Det var interessant og utfordrende å delta på møtet ved universitetet i Tromsø, og jeg satte pris på å høre synspunkter og svare på spørsmål i dag rundt ekspertgruppens anbefalinger og Forsvarets utfordringer, avslutter Bø.

Les rapporten til ekspertgruppen her.

Rapporten "Et felles løft" ble presentert av Ekspertgruppen for forsvaret av Norge under en pressekonferanse 28 april 2015. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
Til toppen