Deltok på nordisk-baltisk EU-møte

Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde møtte nordiske og baltiske kolleger i forkant av EUs energirådsmøte i Luxemburg. Tema for møtet var utviklingen av EUs energiregelverk, med særlig oppmerksomhet rettet mot energieffektivisering.

- I diskusjonen la jeg blant annet vekt på at virkemidlene for energieffektivisering må være tilpasset situasjonen i hvert enkelt land, slik at man får utløst kostnadseffektive tiltak, sier statssekretær Tybring-Gjedde.

Det er tradisjon for at de nordiske og baltiske landene møtes i forkant av EUs energirådsmøter. På agendaen for energirådsmøtet stod ulike deler av Kommisjonens forlag i Clean Energy for all Europeans-pakken. EUs medlemsland skulle bli enige om et overordnet rådskompromiss om energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet. Saken vil så også drøftes med Europaparlamentet.

Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde (i forgrunnen) ledet det nordisk-baltiske frokostmøtet i Brussel, der blant annet den finske energiministeren Kimmo Tiilikainen deltok.

Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde ledet det nordisk-baltiske frokostmøtet i Brussel, der blant annet den finske energiministeren Kimmo Tiilikainen deltok (foto: RAS/OED).

Til toppen