Demenskoffert til alle landets kommuner

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I disse dager får alle landets kommuner en temakoffert med materiell som skal hjelpe kommunene med å utrede personer for demens. Målet er å bedre tjenestene til personer med demens og å styrke kvaliteten i demensomsorgen.

I dag finnes det om lag 70 000 personer med demens i Norge. Undersøkelser viser at opptil 50 prosent av alle brukere i sykehjem med tegn på demens ikke er blitt diagnostisert.

–En forutsetning for å kunne gi god behandling og omsorg er at pasienten er tilstrekkelig utredet. For mange er det også vondt ikke å vite sikkert om de er rammet av demens. Nå blir kommunene bedre rustet til å utrede og gi bedre tilbud, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse sender i disse dager ut en demenskoffert til alle landets kommuner.
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse sender i disse dager ut en demenskoffert til alle landets kommuner. (Helsedirektoratet)

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har gjennom en evaluering fått bred kunnskap om etablering og drift av demensteam i kommunehelsetjenesten. Basert på disse erfaringene er det utviklet veiledningsmateriell til kommunene. Temakofferten inneholder blant annet veiledere for utredning og diagnostisering, håndbok for etablering og drift av demensteam, og ny relevant fagkunnskap på området.

–Denne regjeringen vil jobbe for å skape helse- og omsorgstjenester med høy kvalitet. Bedre utredning vil, sammen med etablering av flere påørendeskoler og tilpassede dagtilbud, styrke kvaliteten i tilbudet til personer med demens og deres pårørende, sier Høie.

Kofferten innehoolder blant annet:

 

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter