Den Magiske Fabrikken i Vestfold

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Biogassanlegget i Vestfold er startet opp. Ved å bruke husdyrgjødsel og matavfall i Den Magiske Fabrikken, bidrar man til betydelig reduksjon i klimautslipp i landbruket, samt at det i tillegg til klimavennlig biogass produseres verdifull biogjødsel til produksjon av ny mat. Nå er det biogass i rørene, og renovasjonsbilene i Vesar-området kjører på matavfallet fra innbyggerne.

Fra juni i år går også store deler av bussflåten i Vestfold over på biogass som drivstoff. Landbruket i Vestfold tar i mot biogjødselen som produseres. Biogjødselen erstatter bruk av kunstgjødsel. I Vestfold vil Den Magiske Fabrikken allerede i 2016 nå regjeringens målsetting om at 30% av all husdyrgjødsel skal brukes til biogassproduksjon innen 2020.

Veksthus i Den Magiske Fabrikken.
Veksthus i Den Magiske Fabrikken. Foto: Fotomontasje