Integreringskonferansen 2019

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Årets integreringskonferanse ble arrangert 24. september på Plaza i Oslo.

Les mer om innlederne.

Der det finnes presentasjoner/rapporter fra konferansen, er det lenket til i programmet under.

Konferansen er avholdt.

09:15-10:00

Registrering

10:00-10:15

Åpningstale v/ kunnskaps- og integreringsminister

Jan Tore Sanner

10:15-10:30

Om minoritetsforeldre og deres erfaringer med å oppdra barn i den norske velferdsstaten

v/ forsker Ingrid Smette og forsker Monika Grønli Rosten, Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet

10:30-10:45

Om ulike familiekulturer og sosial kontroll

v/ forsker Jon Horgen Friberg, Fafo

10:45-11:00

Tidlig innsats for foreldre og barn: erfaringer fra Åpen barnehage, Bergen

v/ styrer Åse Tveit Christiansen 

Anita Hellesund, pedagogisk leder

Yeoyoung Son, assistent og miljøarbeider

Nivedita Gangopadhyay, mor

11:00-11:15

Pause

11:15-11:45

Panelsamtale mellom ungdom og foreldre

Mayada Mustafa, mor til tre ungdommer og utdannet kjemiingeniør fra Irak.

Asad Qasim, samfunnsengasjert pedagog, yrkesfaglærer og far.

Liva Mohammednoori Delir, psykologistudent i Bergen.

Ayoub Bouzakraft, elev i videregåendeskole og nestleder i Elevorganisasjonen Oslo.

11:45-11:50

«Om å elske meg på gebrokken Norsk» av poet/muntlig forteller Jeannine Masika Lukusa

11:50-12:30

Utdeling av Mangfoldsprisen v/ kunnskaps- og integreringsminister

Jan Tore Sanner

12:30-13:30

Lunsj

13:30-15:10

Parallelle sesjoner

15:10-15:30

Pause

15:30-16:00

Oppsummeringer v/ kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

16:00-17:00

Lett servering og sosialt samvær

Parallelle sesjoner

Parallellsesjonene ledes av politisk ledelse i de respektive departementer.

Parallellsesjon 1:

Kunnskapsdepartementet: Foreldresamarbeid i barnehagen og skolen

Foreldres engasjement har stor betydning for barn og unges trivsel, motivasjon og utvikling. Et godt samarbeid mellom foreldre og barnehagen og skolen legger et godt grunnlag for elevens utbytte av opplæringen og god integrering både sosialt og faglig.

Kunnskapsdepartementet inviterer til dialog om samarbeidstiltak som har fungert godt, og utfordringer dere opplever. Aktuelle tema kan være språk, kultur, praktisk tilrettelegging, bruk av digitale plattformer til kommunikasjon og informasjonsutveksling, m.m.

Sesjonen ledes av statssekretær Tom Erlend Skaug

Parallellsesjon 2:

Barne- og familiedepartementet: Muligheter til deltakelse for barn i lavinntektsfamilier med innvandrerbakgrunn

Over halvparten av barn i lavinntektsfamilier har innvandrerbakgrunn. Fattigdom påvirker helse, utdanningsmuligheter og sosiale nettverk. Det påvirker også barns muligheter til å delta i fritidsaktiviteter. Barne- og Familiedepartementet inviterer til en dialog om hvordan barn som vokser opp i lavinntektsfamilier skal ha de samme mulighetene til å delta aktivt i samfunnet som andre barn.

Sesjonen ledes av statssekretær Jorun Hallaråker

 

Parallellsesjon 3:

Kulturdepartementet: Oppvekst og foreldreskap – skeive med innvandrerbakgrunn

Det er et behov for å synliggjøre skeive med innvandrerbakgrunn i Norge. For mange er det å være lesbisk, homofil, bifil trans, interkjønn og skeiv (LHBTIQ+) tabu og skambelagt. Familier trenger støtte, informasjon og veiledning om hvordan de kan håndtere ulike dilemmaer. Kulturdepartementet inviterer til dialog om hvordan inkludere LHBTIQ+ -perspektivet i temaene: "barn og unges oppvekst" og "respekt og menneskeverd».

Sesjonen ledes av statssekretær Jan-Christian Kolstø 

 

Parallellsesjon 4:

Justis- og beredskapsdepartementet: Hvordan politiet og konfliktrådene involverer og samhandler med unge og deres foreldre.

Justis- og beredskapsdepartementet inviterer til dialog om hvordan politiet og konfliktrådene involverer og samhandler med unge og deres foreldre. Særlig aktuelle temaer vil være politiets forebyggende arbeid og konfliktråd som arena for samtale.

Sesjonen ledes av statssekretær Kristoffer Sivertsen

Parallellsesjon 5:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Bolig og oppvekstforhold

Å bo godt og trygt er viktig for barns oppvekst og muligheter senere i livet, og det er viktig for god integrering. Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer til dialog om hvordan innvandrerfamilier bor. Departementet ønsker innspill om hva som kan bidra til at innvandrerfamilier bor stabilt og godt, og hva som kan være til hinder for en god bosituasjon. Særlig aktuelt er innspill om hva som skal til for at flere innvandrerfamilier blir eiere av egen bolig.

Sesjonen ledes av statssekretær Thorleif Fluer Vikre

(Programmet som PDF)

 

Bilde av elever i skolegård