Den nordiske konferansen "Kulturens rolle i migrasjonens tidsalder"

Konferansen 28. mars markerer startskuddet for det nordiske prosjektet "Kulturlivets og frivillighetens rolle i integrering og inkludering", som er en av hovedsatsingene i Norges formannskap i Nordisk ministerråd i 2017.

Faksimile fra Norsk kulturråds nettside.
Fra nettsiden til Norsk kulturråd.

Tid: tirsdag 28. mars kl. 10.00-15.00
Sted: Cosmopolite scene i Oslo
Prosjektleder: 
Norsk kulturråd 

Norsk kulturråd arbeider med å ferdigstille programmet, som bl.a. vil inkludere bidrag fra Kulturanalys Norden, Sonya Lindfors og Deeyah Khan, UNESCO Goodwill Ambassador for Artistic Freedom and Creativity.

Informasjon om program og påmelding på nettsiden til Kulturrådet  

Til toppen