Den offisielle åpningen av Veterinærbygningen på Ås

Landbruks- og matminister Olaug Bollestads tale ved den offisielle åpningen av Veterinærbygningen på Ås.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad holdt tale under den offisielle åpningen av Veterinærbygningen på Ås.
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad holdt tale under den offisielle åpningen av Veterinærbygningen på Ås. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Deres Majestet

Kjære alle sammen

Først må jeg gratulere Veterinærinstituttet og NMBU med innflyttingen her på Ås.

Veterinærinstituttet har vært 130 år i Oslo. I dag er det en stor begivenhet å åpne et topp moderne, skreddersydd bygg - med nærhet til viktige samarbeidspartnere som NMBU, NIBIO og Nofima.        

Med dette flotte bygget får Veterinærinstituttet fasiliteter til å bli en enda bedre og tydeligere aktør innenfor instituttets viktigste funksjoner knyttet til beredskap og kompetanseutvikling. Det har stor betydning for å avverge og håndtere helsetrusler mot landdyr, fisk og mennesker.

På en historisk dag som denne - med forventinger for fremtiden – er det også viktig med et tilbakeblikk.

I 1891 ble det første Veterinærinstituttet i Norden etablert i Oslo.

Det var legen og veterinæren Ole Olsen Malm som var leder den gang.

Han var framsynt i å se sammenhenger i sykdomstrusler mellom mennesker og dyr.

Det er store likheter mellom hans tenkemåte da, og det som preger dagens Veterinærinstitutt.

Veterinærinstituttets aktivitet i dag kan samles i begrepet «én helse».

Begrepet illustrerer at helse hos dyr, planter, miljø og mennesker, henger tett sammen.

Lokalene dere nå flytter inn i blir blant de meste moderne og best utstyrte i Europa.

Og det er klart at det vil ha betydning for hvordan Veterinærinstituttet løser sitt samfunnsoppdrag og arbeid med «én helse».

Nå står vi midt i en pandemi.

Aldri har en global verden virket mindre.

Aldri har begrepet «én helse»  virket mer treffsikkert.

Og aldri har smittevern vært noe som alle vet hva er og kan relatere seg til!

Det er saker som går rett inn i Veterinærinstituttets kjernevirksomhet.

Smittevern er vektlagt tydelig og tungt i byggene her på Ås.

For med «én helse»-perspektivet har dere en viktig rolle når det gjelder beredskap mot helsetrusler for landdyr, fisk og mennesker.

Veterinærinstituttet er en sterk kunnskapsinstitusjon og beredskapsorganisasjon.

Med topp moderne og utstyrte lokaler og laboratorier, og ikke minst fremragende ansatte,  er jeg trygg på at Veterinærinstituttet vil fortsette å bidra med helt vesentlig kunnskap, rådgivning og utvikling innenfor instituttets viktige samfunnsoppdrag.

Gratulerer igjen, og lykke til med det viktige arbeidet videre.