Forelenger avtalen om Den tyske skolen

Skolen er et viktig bidrag til økt samarbeid mellom Norge og Tyskland innenfor kultur, språk, utdanning og næringsliv.

De to landene har avtalt at avtalen skal løpe inntil den blir sagt opp av en av avtalepartene. Den første samarbeidsavtalen ble inngått i 2002, om grunnskoletilbudet ved Den tyske skolen i Oslo. I 2010 ble avtalen utvidet til også å omfatte videregående opplæring ved skolen. Elevene får opplæring etter læreplaner fra begge landene, og mottar vitnemål fra begge landenes skolesystemer. Skolen mottar finansiering tilsvarende 54,4 prosent av tilskuddssatsen for private skoler fra Norge.

Til toppen