Mottok plan for ny utbygging i Gullfaks-området

Tord Lien mottok tirsdag plan for utbygging og drift (PUD) av for gassfunnet Gullfaks Rimfaksdalen i Nordsjøen. De utvinnbare reservene er på nærmere 80 millioner fat oljeekvivalenter, for det meste gass.

 Ivar Aasheim i Statoil overleverte Gullfaks PUD til statsråd Tord Lien.

Funnet ble gjort i den vestlige delen av Gullfaks Sør, og vil være med på å sikre en høy og stabil gassproduksjon fra Gullfaks. Samtidig legger utbyggingsløsningen til rette for at andre forekomster i området kan bli bygget ut på en økonomisk måte. Planlagt produksjonstart er første kvartal 2017. Funnet skal bygges ut med en havbunnsinnretning og innebærer investeringer er på 4,6 milliarder kroner. 

- At prosjekter som Gullfaks Rimfaksdalen blir realisert er gledelig, En viktig del av regjeringens politikk er at alle lønnsomme ressurser skal opp. Da er vi er avhengig av å utvikle også de mindre funnene på en tilfredsstillende måte. En del av ressursene i modne områder er tidskritiske på grunn av behovet for  tilknytning til eksisterende infrastruktur. sier olje- og energiminister Tord Lien.

Prosjektet er en del av Statoils portefølje av hurtigutbygginger, som er ment å kutte ned på tiden fra funn til produksjonsstart. Funnet skal bygges ut med én havbunnsramme som tilknyttes Gullfaks A-plattformen. 

- Prosjektet understreker betydningen av leting nær eksisterende felt og utvikling av kostnadseffektive løsninger. Jeg ser frem til å ta fatt på behandlingen av utbyggingsplanen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Rettighetshavere i utvinningstillatelsen er Statoil (operatør, 51 prosent), Petoro (30 prosent) og OMV (prosent).

Til toppen