Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Skriftlige spørsmål

Skriftlige spørsmål i Stortinget besvart av arbeidsministeren.

Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 22.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Kan statsråden redegjøre for hvilke aktører i bransjen som har gitt råd til endringer i ordningen med stønad til barnebriller?

Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 21.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Kan statsråden garantere at regjeringen vil avvise et hvert forslag om innføring av en lovfestet nasjonal minstelønn i Norge, og vil regjeringen bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen dersom et slikt forslag vedtas av EU?

Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 18.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Hvem har statsråden fått prisanslaget til forslag til nye satser for refusjon av briller til barn fra, og redegjør for tallgrunnlaget for anslaget?

Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 11.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Tidligere kunne NAV innvilge inkluderingstilskudd til arbeidsgivere som ville beholde en medarbeider som trengte tilrettelegging og bistand når NAV sin hjelpemiddelsentral ikke kunne eller hadde mulighet å bistå. Dette tiltaket skal ikke lenger tilbys arbeidstakere som av helsemessige årsaker bare kan stå i arbeid dersom arbeidsgiver investerer i nødvendig tilretteleggingsutstyr. Hvorfor endrer departementet på gjeldende praksis for dette inkluderingstilskuddet?

Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 08.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Hvilke tiltak vurderer statsråden som viktige for å få flere i arbeid i kommuner med høy arbeidsledighet?

Til toppen