Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spørretimespørsmål og svar

Spørretimespørsmål besvart av arbeidsministeren i Stortinget.

Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 20.11.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Om statsråden kan utelukke at politiske signaler om innstramminger i muligheten til å kombinere AAP og utenlandsopphold gjorde at Nav ikke varslet departementet da Trygderetten begynte å overprøve Nav, slik at alarmen ikke gikk før

Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 13.11.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Om at statsråden har sagt at hun først i desember 2018 fikk kunnskap om at Nav hadde fortolket forordning 883/2004 feil, og hvorvidt det har kommet henvendelser om temaer som gjelder dette sakskomplekset før

Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 06.11.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Om hva regjeringa vil foreta seg overfor ofrene for uretten i Nav-skandalen, ut over det som er varslet av beklagelse, Navs gjennomgang av sakene og ekstern gransking

Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 23.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Om at andelen innleide på byggeplasser i Oslo er skyhøy og på samme nivå som før de nye innleiereglene ble innført, og hva statsråden vil gjøre for å sikre at de nye bestemmelsene blir fulgt

Spørretimespørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 23.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Om regjeringens forslag til kutt i ordningen med stønad til barnebriller er tilstrekkelig utredet, og på hvilket kunnskapsgrunnlag statsråden besluttet å gjøre endringer som påvirker barns mulighet til å få tilpassede briller

Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren. Besvart: 16.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Om hvordan myndighetene jobber for å slå ned på useriøsitet i arbeidslivet, med henvisning til at en butikk i en stor kjede har hatt ansatte i arbeid på 1. mai for å telle varer uten at de har fått lønn for det

Til toppen