Nett-TV: Overlevering av NOU om tolking i offentleg sektor

Sendinga startar onsdag 24. september klokka 10.00

Regjeringas offentlege utval som har sett på bruk av tolk i offentleg sektor legg fram si utgreiing og sine anbefalingar til statsråd Solveig Horne.

Nett-tv Nett-TV: Overlevering av NOU om tolking i offentleg sektor

Se sendingen her

Se sendingen her

Overføringa av pressekonferansen startar onsdag 24. september kl. 10.00.

Regjeringas offentlege utval som har sett på bruk av tolk i offentleg sektor legg fram si utgreiing og sine anbefalingar til statsråd Solveig Horne.

Tolkeutvalet har hatt i oppgåve å fremje forslag som skal sikre god kvalitet og effektiv organisering av tolking mellom norsk og andre språk. Tolking til og frå samisk og nasjonale minoritetars språk inngår i uvalets utgreiing. 

Utvalet har vore leia av spesialrådgivar og tidligare departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Kari Lande Hasle. Utvalets medlemmar er representantar mellom anna frå politiet, helsevesenet og domstolane.