Frokostmøte: Departementenes styring av underliggende etater

Etatsstyringskompetansen til departementene oppleves fra de underliggende etater som varierende. Hvilke faktorer skal til for å få til god styringsdialog, og hva har den politiske ledelsen, og utskifting av denne å si for styringen?

Seminaret arrangeres av Partnerforum, og du kan følge det direkte her fredag 9. oktober kl. 08.30–10.30.

Nett-tv Frokostmøte: Departementenes styring av underliggende etater

Se sendingen her

Se sendingen her

 

Program

08:30 Velkommen ved Partnerforums sekretariat

 • Etatsstyring i tide og utide
  Tom Colbjørnsen, professor Handelshøyskolen BI

 • Portvokter eller unødvendig mellomledd ? Embetsverket mellom politisk ledelse og etatene.
  Dag Thomas Gisholt, departementsråd Barne- og familiedepartementet

 • Styring, samarbeid og relasjoner – hvordan gjøre hverandre bedre?
  Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet

 • Styring, kommunikasjon og samarbeid mellom departement og direktorat.
  Margrét Helgadottir, seniorrådgiver Justis-og beredskapsdepartementet

 • Panelsamtale ledet av Aslak Bonde