Nett-TV: Du ser det ikke før du tror det

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Nett-TV

Nasjonal konferanse om tidlig innsats rettet mot barn. Konferansen skal gi kunnskap om hvordan utsatte barn kan bli oppdaget og få hjelp på et tidlig tidspunkt.