Norge har holdt innlegg i FN

FNs generalforsamling samles hver høst. Generalforsamlingens tredje komité har ansvar for sosiale, humanitære og kulturelle spørsmål med hovedvekt på menneskerettighetsspørsmål. Norge har holdt innlegg om sosial utvikling, kvinners og barns rettigheter.

Norges ungdomsdelegater til generalforsamlingen, Erling Laugsand og Inga Marie Nymo Riseth, holdt Norges innlegg om sosial utvikling 6. oktober 2015. Ungdoms rettigheter, særlig retten til utdanning og retten til politisk deltakelse var hovedbudskap i innlegget. Nødvendigheten av å inkludere ungdom med funksjonsnedsettelser ble omtalt. Innlegget kan leses her.

Norges innlegg om kvinners rettigheter ble holdt 14. oktober 2015 av statssekretær Tone Skogen, Utenriksdepartementet. Innlegget understreket jenters rett til utdanning og jenters og kvinners rett til frihet fra vold, inkludert kjønnslemlestelse og barneekteskap. Innlegget kan leses her.

15. oktober 2015 holdt May-Elin Stener, nestleder ved den norske FN-delegasjonen i New York, Norges innlegg om barns rettigheter. Hovedbudskap i innlegget var barns rett til utdanning og til en oppvekst fri fra vold og overgrep. Innlegget kan leses her.