Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i ekteskapsloven: Kommunale vigsler

Ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler overføres fra tingrettene og Oslo byfogdembete til kommunene fra 1. januar 2018.

Stortinget har nylig vedtatt lovendringer i ekteskapsloven, jf. Lov om endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene). Lovendringene innebærer at vigselsmyndighet overføres fra tingrettene (notarius publicus) til ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir slik myndighet. Med det overføres ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler fra tingrettene og Oslo byfogdembete til kommunene.

Lovforarbeidene finnes i Prop. 91 L (2016-2017), kapittel 3 og Innst. 376 L (2016-2017).  

Lovendringene trer i kraft 1. januar 2018. Det innebærer at fra 1. januar 2018 vil det være kommunene, og ikke lenger domstolene, som har ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler i Norge.  

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt et brev til alle landets kommuner og tingretter med informasjon om lovendringen og hva lovvedtaket innebærer, og særlig om hvilke forberedelser kommunene bør begynne med før lovendringen trer i kraft. Brevet finner du her.

Til toppen