Råd om delt bosted og samvær under koronautbruddet

Dette innholdet er mer enn 6 måneder gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert. Du finner oppdatert informasjon på temasiden Koronasituasjonen.

Hverdagen er vanskelig for mange under koronautbruddet. Foreldre som ikke bor sammen kan møte nye utfordringer når de skal samarbeide om barna. Her er noen råd for gjennomføring av delt bosted og samvær mellom barn og foreldre.

Koronautbruddet skaper nye utfordringer for mange familier. Ekstra store kan de være der barna veksler mellom å bo hos begge foreldrene eller skal ha samvær. Mange foreldre er usikre på om delt bosted og samvær kan gjennomføres som normalt.

I denne situasjonen er det spesielt viktig at foreldrene selv finner fram til gode løsninger som ivaretar barnas behov. Selv om vi alle må bidra til å hindre smittespredning, er det viktig at barn kan leve et så normalt familieliv som mulig.

Delt bosted og samvær gjennomføres som normalt

Utgangspunktet er at avtalt eller fastsatt delt bosted og samvær gjennomføres som normalt. 

Foreldre som ønsker råd og veiledning, kan kontakte sitt lokale familievernkontor. Les mer om familievernets tilbud her.

Foreldre kan også ta kontakt med Foreldresupport. Dette er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for foreldre som trenger hjelp i foreldrerollen. 

Noen foreldre lurer på om barnebidrag påvirkes av koronautbruddet. NAV har lagt ut informasjon om dette på sine hjemmesider.

Familier slipper karantene i Norge etter samvær på tvers av landegrenser

Familier som må krysse landegrensen for å gjennomføre samvær eller delt bosted med barn, er unntatt fra plikten om å gå i karantene etter ankomst til Norge. Les mer om dette på Helse- og omsorgsdepartementets sider

Vi gjør oppmerksom på at andre land kan ha egne restriksjoner for innreise eller karantene. Dette kan få betydning for samværet, og foreldre bør derfor undersøke reglene i det aktuelle landet i forkant av samværet.

Generelle råd om smitteverntiltak for barn som veksler mellom flere hjem

Selv om utgangspunktet er at avtalt eller fastsatt delt bosted og samvær gjennomføres som normalt, kan tiltak for å hindre smittespredning fastsatt av myndighetene sette begrensninger. Her følger noen generelle råd:

  • Dersom en av foreldrene eller barnet har fått påvist koronavirus, må avtalte ordninger tilpasses de reglene som gjelder for isolering. Barn frarådes å dra til et hjem hvor det er påvist koronavirus eller helsepersonell mistenker smitte.
  • Dersom barnet eller foreldrene er ilagt karantene (etter reise eller kontakt med noen som er smittet), kan barnet i utgangspunktet veksle mellom hjemmene som normalt.
  • For barn eller foreldre som er i risikogrupper er det viktig å følge Folkehelseinstituttets råd. Så lenge barn eller foreldre er friske og uten symptomer, kan barnet være sammen med foreldrene som normalt.

Rådene fra helsemyndighetene justeres jevnlig. Her gis det blant annet råd ved symptomer på luftveisinfeksjon. Følg med på rådene fra Helsedirektoratet på helsenorge.no.

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

Foreldre må vurdere behov for midlertidige tilpasninger

Koronautbruddet kan også føre til at foreldre mener det er behov for midlertidige tilpasninger når det gjelder bosted og samvær. Foreldre kan avtale dette selv så lenge det tas hensyn til de generelle tiltakene og rådene om smittevern.

Det er viktig å høre med barnet om hvilke behov og ønsker barnet har. Barnet trenger en forklaring tilpasset alder og modenhet dersom foreldrene endrer barnets rutiner.

Der barnet ikke kan være sammen med den ene forelderen som normalt, bør det legges til rette for at barnet kan holde kontakten med forelderen på annen måte. Det er viktig at begge foreldre bidrar til at barnet føler seg ivaretatt.