Tiltak for å rekruttere flere kvinner

Regjeringen la 29. juni frem Stortingsmelding nr. 36 om økt rekruttering av kvinner til Forsvaret. En rekke tiltak for å øke kvinneandelen er presentert i meldingen, i hovedsak innen områdene opptak og seleksjon til utdanning og stillinger i Forsvaret, lederutvikling, forskning og holdningsskapende arbeid.

Regjeringen la 29. juni frem Stortingsmelding nr. 36 om økt rekruttering av kvinner til Forsvaret. En rekke tiltak for å øke kvinneandelen er presentert i meldingen, i hovedsak innen områdene opptak og seleksjon til utdanning og stillinger i Forsvaret, lederutvikling, forskning og holdningsskapende arbeid.

Foto: Torgeir Haugaard, FMS

Regjeringen vil ha en grundig gjennomgang av seleksjonskravene til utdanning i Forsvaret, samt alle ufravikelige krav i stillingsbeskrivelsene. Alle krav som ikke er forankret i funksjonelle behov i dagens moderne forsvar, kan virke som selvpålagte hindringer for å gi kvinner innpass i Forsvaret. –Forsvaret kan ikke redusere kravene til dagens soldater, men hvis vi fortsatt har opptaks- og stillingskrav basert på den kalde krigens tid, så er det på tide å revidere disse, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Grunnlaget for meldingen er rapporten fra Utvalg for høyere kvinneandel i Forsvaret, som ble lagt frem 31. mars i år. Rapporten foreslo tiltak for å rekruttere flere kvinner, beholde kvinnene og for å få flere kvinnelige ledere i Forsvaret.

For å motivere kvinner til å påta seg lederstillinger i Forsvaret, vil det bli iverksatt mer systematiske lederutviklingsprogrammer for kvinner.

Det er behov for en oppfølging av årskullene fra sesjon og flere år frem i tid for å kartlegge når interessen for Forsvaret vekkes blant kvinner og menn. En slik kartlegging vil gi nyttig kunnskap for å treffe målrettede rekrutteringstiltak. Det er også behov for å få økt kunnskap om hvilken kultur og hvilke holdninger som er dominerende i Forsvaret, samt hvilke holdninger som er rådende mellom kvinner og menn i organisasjonen. En kontinuerlig forskning vil gi bredere kunnskap om hvordan holdningene endres over tid, samt hvilken effekt dette har for kvinnene som arbeider i Forsvaret.

- Jeg tror det er behov for en økt bevissthet om holdninger og atferd i Forsvaret. Skal Forsvaret bli en mer attraktiv arbeidsplass for kvinner må gode holdninger til mangfold generelt og kvinner spesielt, prege organisasjonen, sier Strøm-Erichsen.

Les hele meldingen her

 

Til toppen