Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 326 fra stortingsrepresentant Jon Engen-Helgheim

Hva er gjennomsnittlig utlignet skatt per person, - og median utlignet skatt per person for personlige skattytere i aldersgruppen 25-62 år for hele befolkningen eksl, innvandrere, innvandrere og innvandrere fordelt på landgrupper

Jeg viser til brev av 18. november fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Jon Engen-Helgheim til skriftlig besvarelse:

«Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til finansministeren:

Hva er gjennomsnittlig utlignet skatt per person, - og median utlignet skatt per person for personlige skattytere i aldersgruppen 25-62 år for hele befolkningen eksl, innvandrere, innvandrere og innvandrere fordelt på landgrupper (Norden, Vest-Europa utenom Norden, EU-land i Øst-Europa, Øst-Europa ellers, Nord-Amerika/Oseania, Asia, Afrika og Sør-Mellom-Amerika) for hvert av årene 2014-2018?

Begrunnelse:
Viser til spørsmål fra Stortingsrepresentant Lundteigen 24. november 2015, spørsmålet er et ønske om oppdatering av det samme tallgrunnlaget som ble besvart i forbindelse med spørsmålet representant Lundteigen stilte i 2015. I perioden 2014-2018 har det i forbindelse med migrantkrisen i 2015 vært en rekordstor nettoinnvandring tilsvarende 136 000 personer, hvorav over 90 000 har ikke-vestlige landbakgrunn. Tallgrunnlag som kan synliggjøre skattegrunnlaget til innvandrerbefolkningen har derfor stor samfunnsinteresse blant annet knyttet til velferdsstatens finansielle bærekraft. I tillegg ønsker jeg en fordeling for innvandrere etter landbakgrunn for de 40 største enkeltland, fordelt etter kjønn og i alt.»

Svar:
Tabell 1-5 nedenfor viser median og gjennomsnittlig utlignet skatt for årene 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018 for de ulike befolkningsgruppene som er spesifisert i spørsmålet. Vær oppmerksom på at gruppen «innvandrere» er personer som er født i utlandet og omfatter ikke norskfødte med innvandrerforeldre.

Tabell 1 Median og gjennomsnittlig utlignet skatt for personer 25-62 år. 2014. Kroner

 

Median

Gjennomsnitt

Antall personer

Personer 25-62 år i alt

101 100

131 200

2 617 755

Personer 25-62 år ekskl. innvandrere1

108 900

142 200

2 120 688

Innvandrere1 25-62 år

63 200

84 100

497 067

Av dette med landbakgrunn2 fra:

     

Norden

107 700

136 200

49 633

Vest-Europa utenom Norden og Tyrkia3

100 200

141 000

48 655

EU-land i Øst-Europa4

60 800

68 500

137 903

Ikke-EU-land i Øst-Europa5

70 500

81 600

40 570

Nord-Amerika og Oseania

97 900

161 600

8 282

Asia med Tyrkia

27 900

50 700

54 625

Afrika

47 600

70 800

140 811

Sør- og Mellom-Amerika

59 300

80 400

16 588

1Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandskfødte foreldre og fire utenlandskfødte besteforeldre. Innvandrere har på et tidspunkt innvandret til Norge.
2Landbakgrunn er eget, eventuelt mors, eventuelt fars, utenlandske fødeland.
3Inkluderer Andorra, Østerrike, Belgia, Frankrike, Gibraltar, Guernsey, Hellas, Irland, Italia, Jersey, Malta, Man, Nederland, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Portugal, San Marino, Spania, Storbritannia, Tyskland og Vatikanstaten.
4Bulgaria, Estland, Kroatia., Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn.
5Albania, Bosnia-Hercegovina, Hviterussland, Kosovo, Makedonia, Moldova, Montenegro, Russland, Serbia og Ukraina.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 2 Median og gjennomsnittlig utlignet skatt for personer 25-62 år. 2015. Kroner

 

Median

Gjennomsnitt

Antall personer

Personer 25-62 år i alt

104 300

139 300

2 643 253

Personer 25-62 år ekskl. innvandrere1

112 800

152 300

2 122 660

Innvandrere1 25-62 år

65 200

86 300

520 593

Av dette med landbakgrunn2 fra:

     

Norden

110 700

140 500

50 201

Vest-Europa utenom Norden og Tyrkia3

102 000

143 800

49 877

EU-land i Øst-Europa4

63 200

70 700

146 926

Ikke-EU-land i Øst-Europa5

72 800

85 400

42 724

Nord-Amerika og Oseania

97 300

160 900

8 389

Asia med Tyrkia

29 400

52 600

58 625

Afrika

51 200

73 900

146 831

Sør- og Mellom-Amerika

61 100

82 400

17 020

1Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandskfødte foreldre og fire utenlandskfødte besteforeldre. Innvandrere har på et tidspunkt innvandret til Norge.
2Landbakgrunn er eget, eventuelt mors, eventuelt fars, utenlandske fødeland.
3Inkluderer Andorra, Østerrike, Belgia, Frankrike, Gibraltar, Guernsey, Hellas, Irland, Italia, Jersey, Malta, Man, Nederland, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Portugal, San Marino, Spania, Storbritannia, Tyskland og Vatikanstaten.
4Bulgaria, Estland, Kroatia., Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn.
5Albania, Bosnia-Hercegovina, Hviterussland, Kosovo, Makedonia, Moldova, Montenegro, Russland, Serbia og Ukraina.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 3 Median og gjennomsnittlig utlignet skatt for personer 25-62 år. 2016. Kroner

 

Median

Gjennomsnitt

Antall personer

Personer 25-62 år i alt

105 900

138 900

2 662 358

Personer 25-62 år ekskl. innvandrere1

114 800

152 200

2 123 982

Innvandrere1 25-62 år

66 300

86 200

538 376

Av dette med landbakgrunn2 fra:

     

Norden

113 000

142 400

49 644

Vest-Europa utenom Norden og Tyrkia3

103 100

142 000

49 909

EU-land i Øst-Europa4

67 100

73 700

150 320

Ikke-EU-land i Øst-Europa5

75 200

87 200

44 642

Nord-Amerika og Oseania

97 400

148 600

8 427

Asia med Tyrkia

29 100

53 600

61 883

Afrika

49 200

72 400

156 179

Sør- og Mellom-Amerika

61 200

80 900

17 372

1Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandskfødte foreldre og fire utenlandskfødte besteforeldre. Innvandrere har på et tidspunkt innvandret til Norge.
2Landbakgrunn er eget, eventuelt mors, eventuelt fars, utenlandske fødeland.
3Inkluderer Andorra, Østerrike, Belgia, Frankrike, Gibraltar, Guernsey, Hellas, Irland, Italia, Jersey, Malta, Man, Nederland, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Portugal, San Marino, Spania, Storbritannia, Tyskland og Vatikanstaten.
4Bulgaria, Estland, Kroatia., Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn.
5Albania, Bosnia-Hercegovina, Hviterussland, Kosovo, Makedonia, Moldova, Montenegro, Russland, Serbia og Ukraina.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4 Median og gjennomsnittlig utlignet skatt for personer 25-62 år. 2017. Kroner

 

Median

Gjennomsnitt

Antall personer

Personer 25-62 år i alt

107 500

141 300

2 679 641

Personer 25-62 år ekskl. innvandrere1

116 800

155 300

2 124 947

Innvandrere1 25-62 år

68 200

87 700

554 694

Av dette med landbakgrunn2 fra:

     

Norden

115 100

146 800

49 074

Vest-Europa utenom Norden og Tyrkia3

105 500

143 700

50 047

EU-land i Øst-Europa4

71 200

77 400

153 175

Ikke-EU-land i Øst-Europa5

77 500

89 600

46 441

Nord-Amerika og Oseania

96 500

143 900

8 656

Asia med Tyrkia

30 000

54 800

64 697

Afrika

48 500

72 400

164 782

Sør- og Mellom-Amerika

63 100

83 000

17 822

1Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandskfødte foreldre og fire utenlandskfødte besteforeldre. Innvandrere har på et tidspunkt innvandret til Norge.
2Landbakgrunn er eget, eventuelt mors, eventuelt fars, utenlandske fødeland.
3Inkluderer Andorra, Østerrike, Belgia, Frankrike, Gibraltar, Guernsey, Hellas, Irland, Italia, Jersey, Malta, Man, Nederland, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Portugal, San Marino, Spania, Storbritannia, Tyskland og Vatikanstaten.
4Bulgaria, Estland, Kroatia., Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn.
5Albania, Bosnia-Hercegovina, Hviterussland, Kosovo, Makedonia, Moldova, Montenegro, Russland, Serbia og Ukraina.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 5 Median og gjennomsnittlig utlignet skatt for personer 25-62 år. 2018. Kroner

 

Median

Gjennomsnitt

Antall personer

Personer 25-62 år i alt

111 200

146 200

2 694 682

Personer 25-62 år ekskl. innvandrere1

120 700

160 700

2 124 773

Innvandrere1 25-62 år

73 700

92 400

569 909

Av dette med landbakgrunn2 fra:

     

Norden

118 400

150 400

49 056

Vest-Europa utenom Norden og Tyrkia3

110 100

149 800

50 859

EU-land i Øst-Europa4

80 600

85 300

155 455

Ikke-EU-land i Øst-Europa5

81 800

94 200

48 290

Nord-Amerika og Oseania

100 200

146 300

8 999

Asia med Tyrkia

33 700

57 900

66 951

Afrika

52 700

75 900

171 841

Sør- og Mellom-Amerika

66 700

87 600

18 458

1Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandskfødte foreldre og fire utenlandskfødte besteforeldre. Innvandrere har på et tidspunkt innvandret til Norge.
2Landbakgrunn er eget, eventuelt mors, eventuelt fars, utenlandske fødeland.
3Inkluderer Andorra, Østerrike, Belgia, Frankrike, Gibraltar, Guernsey, Hellas, Irland, Italia, Jersey, Malta, Man, Nederland, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Portugal, San Marino, Spania, Storbritannia, Tyskland og Vatikanstaten.
4Bulgaria, Estland, Kroatia., Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn.
5Albania, Bosnia-Hercegovina, Hviterussland, Kosovo, Makedonia, Moldova, Montenegro, Russland, Serbia og Ukraina.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 6-15, som er vedlagt dette svaret, viser median og gjennomsnittlig utlignet skatt i årene 2014-2018 for innvandrere i alderen 25-62 år med bakgrunn fra de 40 landene med flest registrerte innvandrere i 2019. Landene er sortert etter størrelsen på median fastsatt skatt for henholdsvis menn og kvinner med opprinnelse fra det respektive landet. Tabellene viser også gjennomsnittsalderen i de ulike gruppene, gjennomsnittlig botid, og antall personer med introduksjonsstønad. Tabellene omfatter kun personer som er født i utlandet av to utenlandskfødte foreldre og ikke norskfødte med innvandrerbakgrunn.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen