Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 2151 fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen

Differensiert arbeidsgiveravgift

Jeg viser til brev 23. august 2019 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen:

«Hvor stor er verdien for arbeidsplasser og det lokale næringslivet i Os kommune av differensiert arbeidsgiveravgift?

Begrunnelse:
Os Arbeiderparti har arbeidsplasser og næringsutvikling blant sine hovedsaker i kommunevalget. I Nord-Østerdalen er det viktig å sikre flere arbeidsplasser og dermed bosetting og muligheter for flere familier å etablere seg. Differensiert arbeidsgiveravgift er et av flere næringspolitiske virkemidler som er viktig for å forsterke grunnlaget for det eksisterende næringslivet og for å kunne skape flere nye arbeidsplasser. Effekten dette har for arbeidsplasser og det lokale næringslivet i Os i Østerdalen er derfor verdifullt.»

Svar:
Differensiert arbeidsgiveravgift er en erkjennelse av at lavere skatter fører til flere arbeidsplasser, noe jeg er glad for at Arbeiderpartiet også er enig i. Vekstfremmende skattelettelser er en viktig del av regjeringens politikk.

Satsen for beregning av arbeidsgiveravgift varierer mellom 0 og 14,1 prosent alt etter hvor i landet bedriften er lokalisert. Os kommune i Østerdalen ligger i sone 3 for den differensierte arbeidsgiveravgiften med sats på 6,4 pst. Verdien av den differensierte arbeidsgiveravgiften kan uttrykkes som forskjellen mellom arbeidsgiveravgift beregnet ved full sats (14,1 pst.) og ved satsen i den gjeldende sonen, ganget med lønnsgrunnlaget.

For Os kommune i Østerdalen utgjør den samlede verdien av differensiert arbeidsgiveravgift om lag 260 mill. kroner. For privat næringsliv utgjør verdien av differensiert arbeidsgiveravgift om lag 130 mill. kroner i Os kommune.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen