Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål nr. 357 fra stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad

Prioriteringer i handlingsrommet siden 2014

Jeg viser til brev 21. november 2019 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad:

«Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til finansministeren:

Hvor mye av handlingsrommet siden 2014 er brukt på skattelettelser, og hvor mye er brukt på øvrige tiltak, som infrastruktur, kunnskap og FoU, og ulike velferdsgoder?»

Svar:
For årene 2014-2020 sett under ett er 11 pst. av det samlede handlingsrommet i budsjettene brukt til skatte- og avgiftslettelser, 11 pst. på kunnskap og 12 pst. på samferdsel. Utgifter til folketrygden har lagt beslag på 24 pst. av det samlede handlingsrommet i budsjettene i perioden 2014- 2020. Dette illustreres i figur 3.4 i Nasjonalbudsjettet 2020. Tabell 1 under viser tallene bak figuren.

Tabell 1. Prioriteringer av samferdsel, kunnskap og skattelettelser. Prosent av samlet handlingsrom i budsjettene

 

Samferdsel

Kunnskap

Skattelette

Øvrige
formål

2002-2005

2,4

1,9

33,5

62,3

2006- 2013

9,8

7,7

0,0

82,5

2014-2020

12,2

11,4

10,6

65,8

Med hilsen

Siv Jensen

Til toppen