Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 632 fra representanten Sivert Bjørnstad

Avgifter og priser på drivstoff

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 3. januar 2020 vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 632 fra representanten Sivert Bjørnstad.

Spørsmål:
Kan jeg be om en oversikt over drivstoffavgifter på diesel og bensin for årene 2005, 2013 og 2020, og kan det samtidig bes om en oversikt over gjennomsnittlig pumpepris i 2020-kroner for årene 2005, 2013 og 2019.

Svar:
Den underliggende prisveksten i samfunnet vil trekke i retning av at nyere priser og avgiftssatser er høyere enn eldre priser og avgiftssatser. For å gjøre priser og satser sammenliknbare over tid, må derfor den generelle prisveksten i samfunnet korrigeres ut. Dette gjøres ved å regne om løpende priser til faste priser for et gitt år, ved bruk av en prisindeks.

Tabell 1 og 2 gir en oversikt over drivstoffavgiftene på hhv. bensin og diesel for årene 2005, 2013 og 2020. Avgiftssatsene er oppgitt i både løpende kroner og i faste 2020-kroner. Ved omregning til faste 2020-kroner er Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks benyttet.

Tabell 1: Avgifter på bensin. Nominelle og faste 2020-kroner.

 

Nominelle kroner

 

Faste 2020-kroner

 

Veibruks-avgift

CO2-avgift

SUM

KPI1

Veibruks-avgift

CO2-avgift

SUM

2005

4,03

0,78

4,81

82,3

5,53

1,07

6,60

2013

4,78

0,91

5,69

95,9

5,63

1,07

6,70

2020

4,91

1,26

6,17

112,9

4,91

1,26

6,17

1 KPI for 2020 er et anslag basert på KPI for januar til november 2019 samt en forventet prisvekst fra 2019 til 2020 på 1,9 prosent.
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2: Avgifter på diesel. Nominelle og faste 2020-kroner.

 

Nominelle kroner

 

Faste 2020-kroner

 

Veibruks-avgift

CO2-avgift

SUM

KPI1

Veibruks-avgift

CO2-avgift

SUM

2005

2,92

0,52

3,44

82,3

4,01

0,71

4,72

2013

3,75

0,61

4,36

95,9

4,41

0,72

5,13

2020

3,62

1,45

5,07

112,9

3,62

1,45

5,07

1 KPI for 2020 er et anslag basert på KPI for januar til november 2019 samt en forventet prisvekst fra 2019 til 2020 på 1,9 prosent.
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 3 viser gjennomsnittlige pumpepriser på bensin og diesel. Prisene er et uveid gjennomsnitt av månedlige priser hentet fra Statistisk sentralbyrås statistikk over salg av petroleumsprodukter. Prisene er oppgitt i både løpende kroner og i faste 2020-kroner. Ved omregning til faste 2020-kroner er Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks benyttet.

Tabell 3: Priser på drivstoff. Nominelle og faste 2020-kroner.

 

Nominelle kroner1

 

Faste 2020-kroner

 

Bensin

Diesel

KPI2

Bensin

Diesel

2005

10,63

9,54

82,3

14,58

13,09

2013

14,72

13,14

95,9

17,33

15,46

2019

15,72

14,92

110,8

16,01

15,20

1 Priser for 2019 er et anslag basert på priser for januar til november 2019.

2 KPI for 2019 er et anslag basert på KPI for januar til november 2019. KPI for 2020 er et anslag basert på KPI for januar til november 2019 samt en forventet prisvekst fra 2019 til 2020 på 1,9 prosent.
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Figur 1 viser pumpepriser på bensin og diesel i faste 2020-kroner. Prisstatistikken er har månedstall t.o.m. november 2019.

Figur 1: Priser på bensin (blyfri 95 oktan) og avgiftspliktig diesel. Faste 2020-kroner per liter.
imageopew.png

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Figuren viser at prisen på bensin siden 2005 stort sett har variert mellom 14 og 18 kroner per liter. Bensinprisen var reelt sett på sitt høyeste i 2012, da prisen flere ganger var over 18 kroner per liter. I november 2019 var bensinprisen i overkant av 16 kroner per liter.

Figuren viser at prisen på diesel siden 2005 stort sett har variert mellom 12 og 16 kroner per liter. Dieselprisen er dermed gjennomgående noe lavere enn bensinprisen. Dieselprisen var reelt sett på sitt høyeste i 2008, da prisen var opp mot 18 kroner per liter. I november 2019 var dieselprisen i overkant av 15 kroner per liter.

 

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen